Pulskontroll

For å finne ut om du trener med den rette moderate intensiteten:

Kontroller pulsen mens du mosjonerer

Du kan ta pulsen på innsiden av håndleddet like over tommelen eller på begge sider av adamseplet på halsen.

Ta pulsen i 10 sekunder. Hvilepulsen ligger trolig mellom 10 og 15 slag per 10 sekunder (60 til 90 slag i minuttet).

Du bør bruke en 10 sekunders telling fordi det vil gjøre den mer nøyaktig når du mosjonerer.

Tabellen viser hvordan pulsfrekvensen påvirkes av mosjon.

Når du begynner å mosjonere, går pulsfrekvensen opp ganske fort og flater så ut. For å finne pulsfrekvensen
din når du trener, stopper du opp og tar pulsen med det samme i 10 sekunder før den synker for mye.
Så kan du begynne å trene igjen.

Tabellen viser en veiledende 10-sekunders pulstelling etter alder. Du velger et pulstall etter alderen i den første
spalten («70% maksimum»-spalten) når du begynner treningsprogrammet.

Hvis du for eksempel er 30 år, bør du trene med den intensiteten som skal til for at du får en 10-sekunders
pulsfrekvens på omkring 22 slag. Hvis du teller en mye høyere puls, bør du dempe intensiteten. Hvis tallet
er lavere, øker du den. Pulsfrekvensen opptrer faktisk som et speedometer for treningsintensiteten og bidrar
til å justere innsatsen slik at den er i tråd med formen din.
10-sekunders           med lite          trening
pulskontroll             trening           etter en tid
                                        70% maks.     80% maks.
Alder
20                                     23                    27
30                                     22                    25
40                                     21                    24
50                                     20                    23
60                                     19                    21
70                                     17                    20

 

Vi har tatt med to spalter for pulsfrekvens for etter hvert som du kommer i bedre form, kan du bruke en høyere

prosentdel av maksimal puls og likevel få maksimalt utbytte av «moderat» mosjon.

Husk at disse pulsfrekvensene er en veiledning slik at du kan arbeide i et moderat, behagelig tempo. Hvis
mosjonspulsen er 21 slag i sekundet og du blir andpusten ved denne intensiteten, bør du senke tempoet.
Men hvis du på den andre siden kan mosjonere uanstrengt ved en noe høyere pulsfrekvens enn den som
står i tabellen kan du trene på et høyere pulsnivå.

Etter at du har kontrollert intensiteten med pulsfrekvensen noen få ganger, vil du være klar over hvordan kroppen
føles ved den rette intensiteten, og du vil kunne mosjonere på dette nivået fra da av. Hemmeligheten er å unngå
at du føler deg syk når du avslutter treningsøkten. Du bør bli energifylt og ikke fullstendig utkjørt. Du bør trene,
ikke overanstrenge deg.