Fire trinn til større selvkontroll

Forskning har bevist at selvkontroll er en ferdighet som kan læres, og som kan utvikles på ethvert alderstrinn og tilpasses en stor mengde problemer. Systematisk trening i selvkontroll kan hjelpe deg til å tape vekt, til å mosjonere mer eller foreta andre vesentlige forandringer i din livsstil. Ferdigheten kan læres ved prøving og feiling, som når du for eksempel lærer maskinskriving, dansing, eller avbalansere ditt budsjett.

Dr. Michael J. Mahoney, som er professor i psykologi ved Pennsylvania State University, påpeker at folk kan få kontroll over sin adferd ved å lære og beherske de faktorer som påvirker en, og gjøre de små forandringer som gjør det lettere å utføre den ønskede adferden. For eksempel kan en person sprekke på en diett hvis kjøleskapet er fylt opp med forbudt mat. Det er lettere å motstå fristelsen om en ikke har fristelsene for hånden. Bare det å gå til byen, i motsetning til å ta bilen, kan være det lille som skal til for å få et positivt resultat. Presis på samme måte som å ikke putte de første osteskivene man skjærer av osten, inn i munnen, men legge dem rett på brødet.

Dr. J. Mahoney anbefaler følgende fremgangsmåte for å oppnå større selvkontroll:

  1. Definer klart de problemer som skal løses.
  2. Fastsett hva som er årsaken til problemene.
  3. Prøv aktivt en eller flere løsninger.
  4. Lær av feiltagelsene.

Her får du klargjort problemene og finner ut hva du inntil nå daglig har gjort. Altså, du blir kjent med dine aktivitets- og kostholdsmønstre. Deretter velger du ut en løsning og prøver denne aktivt, mens du følger nøye med for å se om du oppnår de resultater du ønsker deg. Kanskje du må gjøre noen små justeringer og korrigeringer, men på denne måten vil du langsomt, men sikkert komme frem til resultatene du ønsker deg.